Václav Hořánek

Pavel Gabriel

Pěstírna vodních a bahenních rostlin

Kostelní Lhota 119 289 12 Sadská CZECH REPUBLIC
mobil: +420 602 812 660      fax: +420 325 599 032

E-Mail

Vallisneria tortissima (cv.Contortionist)

Použití: Akvárium: Je ideální rostlinou k osázení pozadí a boků akvárií. Její spirálovitě stočené páskovité listy mohou dorůstat i značné délky. Ale obecně formy se stočenými listy po dosažení hladiny již listy příliš nepokračují v růstu V podmínkách akvária jsou vždy jasně zelené. Je to rostlina po všech stránkách nenáročná a vhodná i do studenovodních akvárií, pokud teplota neklesá pod 10°C.. Optimální, ale nikoliv nutná, je tvrdší mírně zásaditá voda. Kyselost vody směrem k zásaditosti upravuje tato rostlina i pokud je v akváriu dominantním druhem. Dobře se množí oddenkovými odnožemi. Zdá se, že případě dominance její přítomnost potlačuje růst některých druhů rostlin např. rodu Echinodorus. Některým rostlinám např. zástupcům rodů Elodea, Myriophyllum, Potamogeton nebo leknínovitým rostlinám její přítomnost naprosto nevadí, spíše naopak.

Kolem názvosloví i původu různých druhů a kultivarů rodu Vallisneria panuje řada nejasností. Pokud se někdo odhodlá k revisi, přispíváme postřehem z mnohaleté kultivace těchto rostlin v naší pěstírně, který jsme bohužel nezdokumentovali: Již několikrát jsme našli odnož, na níž dále postupně vyrůstaly rostliny s jen mírně stočenými (V. asiatica?) nebo se zcela rovnými listy. Tyto rostliny měly naopak spirálně stočený květní stvol jako V. spiralis. To by dle našeho názoru nasvědčovalo tomu, že alespoň v některých případech se jedná o formy nebo mutace jednoho druhu.

Foto: Jaroslav Eliáš

Vallisneria tortissima (cv.Contortionist)

Zpět na akvarijní