Václav Hořánek

Pavel Gabriel

Pěstírna vodních a bahenních rostlin

Kostelní Lhota 119 289 12 Sadská CZECH REPUBLIC
mobil: +420 602 812 660      fax: +420 325 599 032

E-Mail

ÚVOD

Tyto stránky si nekladou za cíl shrnovat objektivně vědomosti z jakéhokoliv oboru. Jsou odrazem zkušeností dvou generací chovatelů a pěstitelů z naší pěstírny.

K zamyšlení.

Žijeme ve spotřební společnosti obklopeni technickými vymoženostmi civilizace stále více odtrženi od přírody. Koupíme –li si bez rozmyslu výrobek nesplňující naše představy, mimo ztráty finančního obnosu se nic nestane. Ale obvykle před koupí nákladnějšího technického výrobku máme představu o jeho využití, sháníme o něm informace, vybíráme vhodný typ vzhledem k našim schopnostem i potřebám a zvažujeme i jeho cenu včetně následných nákladů a nároků na provoz a údržbu. Ale činíme tak vždy i před pořízením akvária? Při tom zde přece nejde jen o finanční ztrátu. Koupíme -li si bez rozmyslu živého tvora, často přijde o život. A my možná o další kousek toho, co dnes lidem tak chybí - kladného vztahu k přírodě.

Je to škoda a není mi to lhostejné. Sám se věnuji akvaristice, ale i chovu nejrůznějších živočichů již 45 let. Posledních 15 let převážně pěstuji vodní rostliny. Během této doby jsem prožil mnoho radosti z úspěchů, ale i chvíle zklamání. Abych předešel neůspěchům, četl jsem odbornou literaturu. Chodil jsem pro rady ke zkušenějším a sám radil méně pokročilým. Dnes vidím, že mnoha zbytečných chyb, jenž jsem sám dělal, se stále znovu a znovu dopouští jiní. Bohužel spíše více a častěji. Položil jsem si otázku, proč tomu tak je.

Snad je to tím, že akvaristické publikace jsou často až příliš odborné a studenější nežli návody k použití. V časopisech pak nelze rozlišit, kde začíná a končí reklama. Zde často i v odborných pojednání musí mít čtenář dojem, že akvaristiku lze úspěšně provozovat pouze využitím technologií určitých firem. Nebo je to jen nostalgie, čtu –li i dnes rád staré publikace? Já to slohově asi nezachráním – „není mi dáno“. Ale snad trochu pomohu.

Akvárium je technické zařízení sloužící k pěstování rostlin a chovu živočichů ve vodním prostředí. Již z této definice vyplývá, že při zakládání a provozu akvária lze využít poznatky z mnoha vědních oborů. Jednotlivé problémy byly, jsou a budou stále podrobněji rozpracovávány. Přesto se mi zdá, že neůspěšných akvaristů neubývá, spíše naopak.. Příčiny vidím dvě. Buďto se akvaristé domnívají, že k provozu akvária postačí opravdu pouze technický návod, nebo se domnívají že jejich problémy vždy vyřeší nějaký zázračný výrobek, při čemž se obvykle zaměří na jednotlivost natolik, že chod celku jim uniká. Já se ale domnívám, že důležitější je hlubší a širší vztah i zájem. Pak zákonitě následuje schopnost chápat jednotlivosti v širších souvislostech přírodních zákonitostí a vytvoření alespoň obecného povědomí o přírodním prostředí, jehož součástí jsou živé organismy coby nejčastější zájmové objekty. Pro tento přístup je žádoucí vyhnout se častým zklamáním vyplývajícím z finančně náročných nákupů specialit s vyhraněným použitím či se speciálními nároky pouze na základě subjektivních dojmů, nebo pod vlivem reklamy. To platí jak pro technická zařízení, tak pro nákup rostlin a ryb.

Myslím si, že stejný přístup by byl žádoucí žádoucí nejen pro začínající akvaristy, ale i pro pokročilé zejména v případě, že nebudou ochotni vždy řešit vysoce odborné, nebo pracovně náročné problémy nehledě na zbytečné finanční náklady. Je to ovšem pohled mýma očima a snad i pro Vaše zamyšlení.

Pavel Gabriel

Zpet teorie