Václav Hořánek

Pavel Gabriel

Pěstírna vodních a bahenních rostlin

Kostelní Lhota 119 289 12 Sadská CZECH REPUBLIC
mobil: +420 602 812 660      fax: +420 325 599 032

E-Mail

Kultivary rodu Echinodorus.

Rozhodně se necítím oprávněn hodnotit úroveň názvosloví akvarijních rostlin jinak, nežli z hlediska jeho použitelnosti pro praktické profesionální pěstitele a potažmo i pro akvaristy. Z jejich pohledu by měl název rostliny zaručovat jednoznačně její identitu a umožnit tak bezproblémové obchodní i informační toky. Pokud používám názvosloví Ing. Karla Rataje (v tomto případě rodu Echinodorus), určitě to není z přesvědčení o jeho bezchybnosti. Důvod je prozaický. Na rozdíl od prací jiných autorů se mi jeví toto názvosloví jako v praxi dobře použitelný logický celek. Ale konečné řešení vidím v postupném upouštění od druhových názvů a zejména sporné rostliny doporučuji označovat jako kultivary navzdory připomínkám k legalisaci těchto názvů. Důvod pro toto řešení je prostý. Rostliny pěstované v akváriích totiž často již nejsou totožné s přírodními druhy a i jejich původ je vesměs stěží prokazatelný. Jen tak se vyhneme neustálým změnám v názvech vyplývajících z nekonečných sporů botaniků o oprávněnosti popisu jednotlivých druhů a jejich původu.

V následujících pojednáních chtěl bych Vás seznámit s novými výpěstky u jejichž kolébky stály jednotlivé druhy VI.sekce Uruguayensii. Nechci se zde sebeméně podílet na diskusích kolem popisu původních přírodních druhů. Důvod je opět prostý. I kdybych připustil, že všechny druhy této sekce byly řádně určeny a k nám dovezeny, stejně se prakticky již nepěstují. Právě sekce Uruguayensii totiž představuje typickou skupinu, jejíž přírodní druhy již byly z nádrží našich akvaristů patrně již zcela vytlačeny životaschopnějšími a atraktivnějšími kultivary.

V zahraničí se některé z původních druhů sekce Uruguayesii podílely na vzniku některých kultivarů, které dnes patří k nejrásnějším a nejvíce ceněným akvarijním rostlinám. Zde musím s hořkostí konstatovat, že obecně uznávaná vysoká úroveň našeho chovatelství se rozhodně netýká pěstování vodních rostlin. Pominu -li několik nadšenců, pěkně osázené akvárium je vyjímkou. Nahlédnutím do zahraničních ceníků zjistíme, že nejvíce jsou tam ceněné barevně odlišné submersně pěstované kultivary. Snad pouze v naší malé české pěstírně jsme v minulém roce pěstování rostlin jako např. Echinodorus 'Rubin' museli omezit ve prospěch pro submersní pěstování méně vhodných druhů a to přesto, že jsme prodejní cenu těchto v pěstírně obtížněji pěstovatelných duhů nezvýšili ve srovnání s ostatními emersně pěstovanými druhy. Asi to byla chyba. Lidé se totiž vesměs domnívali, že se jedná o nemocné slabé rostliny postrádající svěže zelenou barvu!!!

V naší pěstírně jsme během několika desetiletí shromáždili postupně prakticky všechny v sekci popsané druhy i většinu kultivarů.. Už od samého počátku jsme i u "garantovaných" přírodních druhů pozorovali nejednotnost generativně množeného potomstva. Následné křížení probíhalo v naší pěstírně spíše spontánně. Selekcí pak bylo vybráno několik mimořádně životaschopných a vzhledově atraktivních kultivarů. Pro jejich vlastnosti a vzhled často značně odlišný od kultivarů dosud známých jim byla přidělena jména. Obecně lze říci. že produktivní množení klasickými vegetativními způsoby v případě sekce Uruguayensii a kultivarů z ní vzniklých nepřipadá v úvahu. Rovněž generativní množení není spolehlivé nehledě na nejednotnost potomstva. Produktivní množení těchto rostlin proto již zčásti zajišťuje přítel Ing. Petr Schwott pomocí meristémových kultur, takže v případě zájmu nebude nic bránit rozšíření těchto kultivarů i u nás. S některými našimi a posléze i zahraničními výpěstky Vás proto budeme postupně seznamovat.

Pavel Gabriel

Zpet na novinky akvarijní